O Grupo Socialista insta á Xunta a mellorar o Centro de Saúde do Carballiño e a súa central de chamadas

PARTICIPA