O Grupo Socialista esíxelle á Xunta un Plan de emprendemento no comercio de proximidade dirixido á mocidade

PARTICIPA