O Grupo Socialista esíxelle a Rueda que dea conta no próximo Pleno do Parlamento da falla de resposta ás necesidades da sociedade en sanidade, educación e vivenda

PARTICIPA