O Grupo Socialista critica a Lei de Igualdade da Xunta, un texto “conformista, que conxela a loita do feminismo” e “excesivamente marcado polas teses da dereita”

PARTICIPA