O Grupo Parlamentario Socialista reclámalle á Xunta que elimine o copago aos usuarios do Servizo de Axuda no Fogar

PARTICIPA