O estudo serolóxico do Sergas carece de metodoloxía clara e está deseñado sen consultar aos profesionais dos centros de saúde

PARTICIPA