O desleixo e improvisación da Xunta co Centro de Menores de Monteledo converte aos rapaces en vítimas

PARTICIPA