“Luz, transparencia e certezas” sobre as “consecuencias fatais” dos recortes na sanidade

PARTICIPA