Luis Álvarez tilda de “espectáculo” a designación de Feijóo como senador: “non é para defender os intereses dos galegos e das galegas, senón polos intereses exclusivos do PP”

PARTICIPA