Luis Álvarez tilda de “decepcionantes” os Orzamentos da Xunta para 2023, que o PSdeG rexeita porque “non dan a resposta que Galicia precisa”

PARTICIPA