Luis Álvarez esíxelle a Rueda “corrixir de maneira urxentísima” as eivas da Xunta na xestión dos fondos Next Generation constatadas polo Consello de Contas

PARTICIPA