Ineficiencia, improvisación, desprezo polo diálogo e moita propaganda na política educativa da Xunta

PARTICIPA