Incumprimento flagrante do Plan de Infraestruturas Xudiciais da Xunta

PARTICIPA