Incapacidade e insolvencia do conselleiro de Educación, unicamente preocupado por ser cómplice da improvisación do Goberno central

PARTICIPA