O GRUPO SOCIALISTA DENUNCIA A INEFICACIA NA XESTIÓN DA PRAGA DA COUZA GUATEMALTECA QUE AFECTA Á PATACA

PARTICIPA