Gonzalo Caballero: “Somos a barreira de defensa dun galeguismo progresista e comprometido”

PARTICIPA