Gonzalo Caballero: “Os relevos en Sanidade e Educación evidencian o recoñecemento do fracaso da Xunta nas súas competencias principais”

PARTICIPA