Gonzalo Caballero: “Non todos os partidos pensamos o mesmo da política social; nós apostamos por dereitos onde outros só ven prezos”

PARTICIPA