Gonzalo Caballero censura as “leccións de escapismo” de Feijóo neste “improvisado” inicio do curso: fala de mamparas e non de aumentar profesorado

PARTICIPA