Gonzalo Caballero anuncia unha axenda de traballo “a pé de país” para presentar a alternativa socialista “comarca a comarca”

PARTICIPA