Fracaso das medidas da Xunta de Galicia fronte á praga da pataca

PARTICIPA