Fracaso da políticas da Xunta para o relevo xeracional na pesca

PARTICIPA