Formoso anuncia a constitución dun grupo de expertos en sanidade para elaborar unha proposta alternativa para superar o colapso sanitario

PARTICIPA