Falta de respecto institucional de Xunta e Fomento ao excluír ao Concello de A Coruña do deseño dos peiraos interiores

PARTICIPA