Falta de diálogo e consenso coa comunidade educativa para a toma de decisións fronte á covid

PARTICIPA