Falla de recursos nas confrarías para contratar vixilancia fronte os furtivos

PARTICIPA