Falla de claridade e seriedade nos criterios da Xunta para a realización das PCR

PARTICIPA