Excesiva compracencia e escasas medidas correctoras contra a corrupción por parte da Xunta

PARTICIPA