Escasa proactividade da Consellería do Mar na tramitación de axudas FEMP para Pemes

PARTICIPA