Escandaloso abandono das políticas da Xunta para erradicación da infravivenda

PARTICIPA