Empresas vencelladas co financiamento do PP e malos tratos optan á xestión do Centro de Menores de Montealegre

PARTICIPA