Eivas do comezo de curso evidencian falla de apoio do goberno galego ao ensino no rural

PARTICIPA