O conselleiro de Política Social debe dar conta no Parlamento da privatización do Centro de Menores de Montealegre

PARTICIPA