César Mogo sinala no Senado que a supresión do voto rogado garante o exercicio pleno do voto dos emigrantes

PARTICIPA