Carmen Rodríguez Dacosta leva ao Parlamento o “arboricidio” da Universidade Laboral de Ourense, dependente da Consellería de Educación

PARTICIPA