Carmen Rodríguez Dacosta desmonta as “trampas” e “a falsa propaganda de Feijoo” para falsear os datos reais do paro en Galicia

PARTICIPA