Cambio de modelo para minorizar os recortes da PAC

PARTICIPA