Caída libre no número de traballadores do sector da pesca de Lugo

PARTICIPA