Besteiro fará vivenda pública suficiente e asequible para que “ningún mozo teña que destinar máis do 30% do soldo a pagar a casa”

PARTICIPA