Besteiro defende “como empeño de país” a actualización do Estatuto de Autonomía de Galicia no día no día da Constitución

PARTICIPA