Besteiro culpa da paralización das renovables en Galicia á “apatía” da Xunta do PP

PARTICIPA