Besteiro chama a aproveitar o potencial da gastronomía galega como bandeira dunha cadea de valor da que forman parte a agricultura, a gandería, a pesca ou a industria alimentaria

PARTICIPA