Begoña Rodríguez Rumbo tende a man para chegar aos acordos máis beneficiosos para Galicia sobre financiamento autonómico

PARTICIPA