Begoña Rodríguez Rumbo explica que a Comisión de Financiamento incluirá a comparecencia dos economistas Xoaquín Fernández Leiceaga e María Cadaval a proposta do Grupo Socialista

PARTICIPA