“Baleirado de competencias e contido” do Centro Dramático Galego por parte da Xunta

PARTICIPA