As políticas da Xunta para persoas en exclusión social van “costa abaixo e sen freos”

PARTICIPA