Aprobada a nosa proposta para que a Xunta desbloquee o desenvolvemento da Lei que regula aos cans guía, logo de 16 anos paralizada

PARTICIPA