Acordo para pedirlle á Xunta financiamento plurianual para as federacións deportivas

PARTICIPA