Absoluta pasividade do goberno galego para rexenerar zonas protexidas queimadas en outubro

PARTICIPA