A Xunta reduce á metade os contratos por procedemento aberto

PARTICIPA